Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 42,26 Km2
Altitud 366 m
Població (a 01-01-2020) 236 h
Litoral No
Capital Juïnyà
Distància -
Codi ajuntament 1716210007

Divisió territorial postal

  • 17830
  • 17850

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171621 00 00 0 00 Sant Ferriol
Entitat singular 171621 00 01 7 00 Mor, el - 0 0 0
Disseminat 171621 00 01 7 99 Mor, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171621 00 02 2 00 Ossinyà - 4 5 9
Disseminat 171621 00 02 2 99 Ossinyà -Disseminat- - 4 5 9
Entitat singular 171621 00 03 8 00 Fares - 17 12 29
Disseminat 171621 00 03 8 99 Fares -Disseminat- - 17 12 29
Entitat singular 171621 00 04 3 00 Juïnyà - 22 22 44
Disseminat 171621 00 04 3 99 Juinyà -Disseminat- - 22 22 44
Entitat singular 171621 00 05 6 00 Miana, la - 11 8 19
Disseminat 171621 00 05 6 99 Miana, la -Disseminat- - 11 8 19
Entitat singular 171621 00 06 9 00 Sant Ferriol - 34 35 69
Disseminat 171621 00 06 9 99 Sant Ferriol -Disseminat- - 34 35 69
Entitat singular 171621 00 07 5 00 Torn, el - 37 29 66
Nucli 171621 00 07 5 01 Torn, el - 8 9 17
Disseminat 171621 00 07 5 99 Disseminat del Torn - 29 20 49
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171621 01 Aussinyà Caseria
Unitat població 171621 02 Comtal Urbanització
Unitat població 171621 03 Fares Població
Unitat població 171621 04 Juïnyà Població
Unitat població 171621 05 Miana, la Població
Unitat població 171621 06 Mor, el Caseria
Unitat població 171621 07 Sant Ferriol Caseria
Unitat població 171621 08 Torn, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171621 San Ferreol
  • Després: 171621 Sant Ferriol
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 41,80 Km2 366 m
  • Després: 42,26 Km2 366 m
2007-03-15 Canvi de capital
  • Abans: Sant Ferriol
  • Després: Juïnyà