Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 6,73 Km2
Altitud 203 m
Població (a 01-01-2020) 871 h
Litoral No
Capital Sant Jaume de Llierca
Distància -
Codi ajuntament 1716550006

Divisió territorial postal

  • 17854

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171655 00 00 0 00 Sant Jaume de Llierca
Entitat singular 171655 00 01 7 00 Can Coma - 25 22 47
Disseminat 171655 00 01 7 99 Can Coma -Disseminat- - 25 22 47
Entitat singular 171655 00 02 2 00 Hostalnou, l' - 7 6 13
Nucli 171655 00 02 2 01 Hostalnou, l' - 7 6 13
Entitat singular 171655 00 03 8 00 Sant Jaume de Llierca - 388 423 811
Nucli 171655 00 03 8 01 Sant Jaume de Llierca - 388 423 811
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171655 01 Can Coma Caseria
Unitat població 171655 02 Hostalnou, l' Barri
Unitat població 171655 03 Sant Jaume de Llierca Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171655 San Jaime de Llierca
  • Després: 171655 Sant Jaume de Llierca
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,10 Km2 203 m
  • Després: 6,73 Km2 203 m