Saltar al contingut principal

171674 Sant Joan de les Abadesses

Característiques generals
Valor
Superfície 53,60 Km2
Altitud 773 m
Població (a 01-01-2020) 3224 h
Litoral No
Capital Sant Joan de les Abadesses
Distància -
Codi ajuntament 1716740003

Divisió territorial postal

  • 17860

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171674 00 00 0 00 Sant Joan de les Abadesses
Entitat singular 171674 00 01 7 00 Baga Amunt - 19 14 33
Disseminat 171674 00 01 7 99 Baga Amunt -Disseminat- - 19 14 33
Entitat singular 171674 00 02 2 00 Baga Avall - 20 19 39
Disseminat 171674 00 02 2 99 Baga Avall -Disseminat- - 20 19 39
Entitat singular 171674 00 03 8 00 Can Martí Toralles - 2 2 4
Disseminat 171674 00 03 8 99 Can Martí Toralles -Disseminat- - 2 2 4
Entitat singular 171674 00 04 3 00 Colònia Jordana, la - 0 0 0
Disseminat 171674 00 04 3 99 Colònia Jordana, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171674 00 05 6 00 Colònia Llaudet, la - 9 5 14
Disseminat 171674 00 05 6 99 Colònia Llaudet, la -Disseminat- - 9 5 14
Entitat singular 171674 00 06 9 00 Comafreda - 35 36 71
Disseminat 171674 00 06 9 99 Comafreda -Disseminat- - 35 36 71
Entitat singular 171674 00 07 5 00 Sant Joan de les Abadesses - 1461 1511 2972
Nucli 171674 00 07 5 01 Sant Joan de les Abadesses - 1461 1511 2972
Entitat singular 171674 00 08 1 00 Solei Amunt - 26 17 43
Disseminat 171674 00 08 1 99 Solei Amunt -Disseminat- - 26 17 43
Entitat singular 171674 00 09 4 00 Solei Avall - 23 25 48
Disseminat 171674 00 09 4 99 Solei Avall -Disseminat- - 23 25 48
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171674 01 Baga Amunt Caseria
Unitat població 171674 02 Baga Avall Caseria
Unitat població 171674 03 Colònia Jordana, la Colònia
Unitat població 171674 04 Colònia Llaudet, la Colònia
Unitat població 171674 05 Comafreda Caseria
Unitat població 171674 06 Sant Joan de les Abadesses Vila
Unitat població 171674 07 Solei Amunt Caseria
Unitat població 171674 08 Solei Avall Caseria
Unitat població 171674 09 Toralles Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171674 San Juan de las Abadesas
  • Després: 171674 Sant Joan de les Abadesses
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 53,40 Km2 773 m
  • Després: 53,60 Km2 773 m