Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 3,16 Km2
Altitud 54 m
Població (a 01-01-2020) 498 h
Litoral No
Capital Sant Joan de Mollet
Distància -
Codi ajuntament 1716800000

Divisió territorial postal

  • 17463

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171680 00 00 0 00 Sant Joan de Mollet
Entitat singular 171680 00 01 7 00 Sant Joan de Mollet - 241 257 498
Nucli 171680 00 01 7 01 Sant Joan de Mollet - 234 252 486
Disseminat 171680 00 01 7 99 Disseminat de Sant Joan de Mollet - 7 5 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171680 01 Sant Joan de Mollet Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171680 San Juan de Mollet
  • Després: 171680 Sant Joan de Mollet
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 3,30 Km2 54 m
  • Després: 3,16 Km2 54 m