Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,14 Km2
Altitud 128 m
Població (a 01-01-2020) 3576 h
Litoral No
Capital Sant Julià de Ramis
Distància -
Codi ajuntament 1716930008

Divisió territorial postal

 • 17481
 • 17482

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171693 00 00 0 00 Sant Julià de Ramis
Entitat singular 171693 00 02 2 00 Medinyà - 426 428 854
Nucli 171693 00 02 2 01 Medinyà - 389 395 784
Disseminat 171693 00 02 2 99 Disseminat de Medinyà - 37 33 70
Entitat singular 171693 00 03 8 00 Montagut - 219 214 433
Nucli 171693 00 03 8 01 Montagut - 219 214 433
Entitat singular 171693 00 07 5 00 Sant Julià de Ramis - 109 101 210
Nucli 171693 00 07 5 01 Sant Julià de Ramis - 49 50 99
Disseminat 171693 00 07 5 99 Disseminat de Sant Julià de Ramis - 60 51 111
Entitat singular 171693 00 10 8 00 Camp de les Comes, el - 204 219 423
Nucli 171693 00 10 8 01 Camp de les Comes, el - 204 219 423
Entitat singular 171693 00 11 5 00 Pla de Baix, el - 584 533 1117
Nucli 171693 00 11 5 01 Pla de Baix, el - 584 533 1117
Entitat singular 171693 00 13 6 00 Golf de Sant Julià, el - 272 267 539
Nucli 171693 00 13 6 01 Golf de Sant Julià, el - 272 267 539
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171693 01 Camp de les Comes, el Urbanització
Unitat població 171693 02 Garriga, la Veïnat
Unitat població 171693 03 Medinyà Població
Unitat població 171693 04 Montagut Veïnat
Unitat població 171693 05 Olivars Veïnat
Unitat població 171693 06 Pla de Baix, el Raval
Unitat població 171693 07 Serres, les Raval
Unitat població 171693 08 Terri, el Veïnat
Unitat població 171693 09 Tomet, el Veïnat
Unitat població 171693 10 Veïnat de Sarrià, el Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-17 Canvi de nom
 • Abans: 171693 San Julián de Ramis
 • Després: 171693 Sant Julià de Ramis
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Garriga, la
 • Després: Sant Julià de Ramis
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 18,10 Km2 184 m
 • Després: 18,76 Km2 128 m
2015-06-16 Desagregació de municipis Abans:
 • 171693 Sant Julià de Ramis
Després:
 • 171693 Sant Julià de Ramis
 • 171045 Medinyà
2017-10-13 Agregació de municipis Abans:
 • 171693 Sant Julià de Ramis
 • 171045 Medinyà
Després:
 • 171693 Sant Julià de Ramis