Saltar al contingut principal

171740 Sant Miquel de Campmajor

Característiques generals
Valor
Superfície 33,20 Km2
Altitud 217 m
Població (a 01-01-2018) 228 h
Litoral No
Capital Sant Miquel de Campmajor
Distància -
Codi ajuntament 1717400000

Divisió territorial postal

  • 17831

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171740 00 00 0 00 Sant Miquel de Campmajor
Entitat singular 171740 00 01 7 00 Briolf - 0 0 0
Disseminat 171740 00 01 7 99 Briolf -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 171740 00 02 2 00 Falgons - 23 22 45
Disseminat 171740 00 02 2 99 Falgons -Disseminat- - 23 22 45
Entitat singular 171740 00 03 8 00 Sant Martí de Campmajor - 39 38 77
Disseminat 171740 00 03 8 99 Sant Martí de Campmajor -Disseminat- - 39 38 77
Entitat singular 171740 00 04 3 00 Sant Miquel de Campmajor - 56 47 103
Disseminat 171740 00 04 3 99 Sant Miquel de Campmajor -Disseminat- - 56 47 103
Entitat singular 171740 00 05 6 00 Ventatjol - 2 1 3
Disseminat 171740 00 05 6 99 Ventatjol -Disseminat- - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171740 01 Briolf Població
Unitat població 171740 02 Falgons Població
Unitat població 171740 03 Sant Martí de Campmajor Població
Unitat població 171740 04 Sant Miquel de Campmajor Població
Unitat població 171740 05 Ventajol Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 6 Altres municipis
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171740 San Miguel de Campmajor
  • Després: 171740 Sant Miquel de Campmajor
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 33,00 Km2 217 m
  • Després: 33,20 Km2 217 m