Saltar al contingut principal

171833 Sant Aniol de Finestres

Característiques generals
Valor
Superfície 47,73 Km2
Altitud 289 m
Població (a 01-01-2020) 345 h
Litoral No
Capital Sant Esteve de Llémena
Distància -
Codi ajuntament 1718330008

Divisió territorial postal

  • 17154

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171833 00 00 0 00 Sant Aniol de Finestres
Entitat singular 171833 00 01 7 00 Barroca, la - 7 6 13
Disseminat 171833 00 01 7 99 Barroca, la -Disseminat- - 7 6 13
Entitat singular 171833 00 02 2 00 Sant Esteve de Llémena - 143 122 265
Nucli 171833 00 02 2 01 Sant Esteve de Llémena - 46 42 88
Nucli 171833 00 02 2 02 Carreres, les - 54 45 99
Disseminat 171833 00 02 2 99 Disseminat de Sant Esteve de Llémena - 43 35 78
Entitat singular 171833 00 03 8 00 Sant Aniol de Finestres - 30 37 67
Nucli 171833 00 03 8 01 Sant Aniol de Finestres - 0 0 0
Disseminat 171833 00 03 8 99 Disseminat de Sant Aniol de Finestres - 30 37 67
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171833 01 Barroca, la Població
Unitat població 171833 02 Carreres, les Urbanització
Unitat població 171833 03 Raval, el Caseria
Unitat població 171833 04 Sant Aniol de Finestres Població
Unitat població 171833 05 Sant Esteve de Llémena Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171833 San Aniol de Finestras
  • Després: 171833 Sant Aniol de Finestres
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Sant Aniol de Finestres
  • Després: Sant Esteve de Llémena
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 47,50 Km2 415 m
  • Després: 47,73 Km2 289 m