Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,80 Km2
Altitud 342 m
Població (a 01-01-2019) 3006 h
Litoral No
Capital Sant Joan les Fonts
Distància -
Codi ajuntament 1718510007

Divisió territorial postal

  • 17857

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171851 00 00 0 00 Sant Joan les Fonts
Entitat singular 171851 00 01 7 00 Begudà - 144 126 270
Nucli 171851 00 01 7 01 Begudà - 144 126 270
Entitat singular 171851 00 02 2 00 Canya, la - 417 385 802
Nucli 171851 00 02 2 01 Canya, la - 417 385 802
Entitat singular 171851 00 03 8 00 Pla de Baix, el - 15 20 35
Disseminat 171851 00 03 8 99 Pla de Baix, el -Disseminat- - 15 20 35
Entitat singular 171851 00 04 3 00 Pla de Dalt, el - 27 14 41
Disseminat 171851 00 04 3 99 Pla de Dalt, el -Disseminat- - 27 14 41
Entitat singular 171851 00 06 9 00 Sant Joan les Fonts - 938 920 1858
Nucli 171851 00 06 9 01 Sant Joan les Fonts - 930 911 1841
Disseminat 171851 00 06 9 99 Disseminat de Sant Joan les Fonts - 8 9 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171851 01 Begudà Caseria
Unitat població 171851 02 Canya, la Veïnat
Unitat població 171851 03 Pla de Baix, el Veïnat
Unitat població 171851 04 Pla de Dalt, el Veïnat
Unitat població 171851 05 Roureda, la Urbanització
Unitat població 171851 06 Sant Cosme Caseria
Unitat població 171851 07 Sant Joan les Fonts Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,90 Km2 342 m
  • Després: 31,80 Km2 342 m