Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 4,16 Km2
Altitud 70 m
Població (a 01-01-2020) 5229 h
Litoral No
Capital Sarrià de Ter
Distància -
Codi ajuntament 1718640003

Divisió territorial postal

 • 17840

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171864 00 00 0 00 Sarrià de Ter
Entitat singular 171864 00 04 3 00 Sarrià de Ter - 2567 2662 5229
Nucli 171864 00 04 3 01 Sarrià de Ter - 2548 2641 5189
Disseminat 171864 00 04 3 99 Disseminat de Sarrià de Ter - 19 21 40
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171864 01 Pla de la Rasa, el Urbanització
Unitat població 171864 02 Pla de l'Horta, el Urbanització
Unitat població 171864 03 Pla dels Vinyers, el Urbanització
Unitat població 171864 04 Sarrià de Baix Barri
Unitat població 171864 05 Sarrià de Dalt Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC20 Gironès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 20 Gironès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1976-04-01 Agregació de municipis Abans:
 • 170792 Gerona
 • 171864 Sarriá de Ter
Després:
 • 170792 Gerona
1983-03-09 Desagregació de municipis Abans:
 • 170792 Girona
Després:
 • 171557 Salt
 • 171864 Sarriá de Ter
 • 170792 Girona
1984-04-18 Canvi de nom
 • Abans: 171864 Sarriá de Ter
 • Després: 171864 Sarrià de Ter
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Sarrià de Baix
 • Després: Sarrià de Ter
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 4,20 Km2 70 m
 • Després: 4,16 Km2 70 m