171931 Sils M

Característiques generals
Valor
Superfície 29,92 Km2
Altitud 76 m
Població (a 01-01-2017) 5910 h
Litoral No
Capital Sils
Distància -
Codi ajuntament 1719310007

Divisió territorial postal

  • 17410

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171931 00 00 0 00 Sils
Entitat singular 171931 00 02 2 00 Sils - 1369 1344 2713
Nucli 171931 00 02 2 01 Sils - 1369 1344 2713
Entitat singular 171931 00 03 8 00 Vallcanera - 33 32 65
Disseminat 171931 00 03 8 99 Vallcanera -Disseminat- - 33 32 65
Entitat singular 171931 00 04 3 00 Barceloneta, la - 28 23 51
Disseminat 171931 00 04 3 99 Barceloneta, la -Disseminat- - 28 23 51
Entitat singular 171931 00 05 6 00 Granota, la - 32 36 68
Disseminat 171931 00 05 6 99 Granota, la -Disseminat- - 32 36 68
Entitat singular 171931 00 06 9 00 Massabè - 37 39 76
Disseminat 171931 00 06 9 99 Massabè -Disseminat- - 37 39 76
Entitat singular 171931 00 08 1 00 Comes, les - 240 223 463
Nucli 171931 00 08 1 01 Comes, les - 240 223 463
Entitat singular 171931 00 09 4 00 Vallcanera Parc - 579 535 1114
Nucli 171931 00 09 4 01 Vallcanera Parc - 579 535 1114
Entitat singular 171931 00 10 8 00 King Parc - 204 199 403
Nucli 171931 00 10 8 01 King Parc - 204 199 403
Disseminat 171931 00 10 8 99 Disseminat de King Parc - 0 0 0
Entitat singular 171931 00 11 5 00 Mallorquines, les (veïnat) - 122 152 274
Nucli 171931 00 11 5 01 Mallorquines, les (veïnat) - 122 152 274
Entitat singular 171931 00 12 0 00 Mallorquines, les (urbanització) - 352 331 683
Nucli 171931 00 12 0 01 Mallorquines, les (urbanització) - 352 331 683
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171931 01 Barceloneta, la Veïnat
Unitat població 171931 02 Bosc de Can Cuca, el Polígon industrial
Unitat població 171931 03 Can Cabirol Urbanització
Unitat població 171931 04 Can Tió Caseria
Unitat població 171931 05 Comes, les Urbanització
Unitat població 171931 06 Granota, la Veïnat
Unitat població 171931 07 King Parc Urbanització
Unitat població 171931 08 Mallorquines, les (veïnat) Urbanització
Unitat població 171931 09 Mallorquines, les (urbanització) Veïnat
Unitat població 171931 10 Massabé Veïnat
Unitat població 171931 11 Sils Població
Unitat població 171931 12 Vallcanera Població
Unitat població 171931 13 Vallcanera Parc Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP08 Selva Interior
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC34 Selva
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 34 Selva
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP08 Selva Interior
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 30,30 Km2 76 m
  • Després: 29,92 Km2 76 m

Índex [+]