Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,56 km²
Altitud 20 m
Població (a 01-01-2022) 480 h
Litoral No
Capital Tallada d'Empordà, la
Distància -
Codi ajuntament 1719590004

Divisió territorial postal

  • 17134

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2022)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171959 00 00 0 00 Tallada d'Empordà, la
Entitat singular 171959 00 01 7 00 Canet de la Tallada - 18 16 34
Nucli 171959 00 01 7 01 Canet de la Tallada - 15 13 28
Disseminat 171959 00 01 7 99 Disseminat de Canet de la Tallada - 3 3 6
Entitat singular 171959 00 02 2 00 Marenyà - 22 12 34
Nucli 171959 00 02 2 01 Marenyà - 20 11 31
Disseminat 171959 00 02 2 99 Disseminat de Marenyà - 2 1 3
Entitat singular 171959 00 03 8 00 Tallada d'Empordà, la - 135 141 276
Nucli 171959 00 03 8 01 Tallada d'Empordà, la - 130 135 265
Disseminat 171959 00 03 8 99 Disseminat de la Tallada d'Empordà - 5 6 11
Entitat singular 171959 00 04 3 00 Tor - 79 57 136
Nucli 171959 00 04 3 01 Tor - 57 43 100
Disseminat 171959 00 04 3 99 Disseminat de Tor - 22 14 36
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171959 01 Canet de la Tallada Població
Unitat població 171959 02 Maranyà Població
Unitat població 171959 03 Tallada d'Empordà, la Població
Unitat població 171959 04 Tor Població

Seccions censals (a 01-01-2022)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1984-11-14 Canvi de nom
  • Abans: 171959 Tallada, la
  • Després: 171959 Tallada d'Empordà, la
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,70 km² 20 m
  • Després: 16,56 km² 20 m