Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,90 Km2
Altitud 9 m
Població (a 01-01-2020) 703 h
Litoral No
Capital Torroella de Fluvià
Distància -
Codi ajuntament 1719840003

Divisió territorial postal

  • 17474

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 171984 00 00 0 00 Torroella de Fluvià
Entitat singular 171984 00 01 7 00 Bomba, la - 2 1 3
Disseminat 171984 00 01 7 99 Bomba, la -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 171984 00 02 2 00 Masos, els - 18 14 32
Disseminat 171984 00 02 2 99 Masos, els -Disseminat- - 18 14 32
Entitat singular 171984 00 03 8 00 Sant Tomàs de Fluvià - 14 11 25
Nucli 171984 00 03 8 01 Sant Tomàs de Fluvià - 11 10 21
Disseminat 171984 00 03 8 99 Disseminat de Sant Tomàs de Fluvià - 3 1 4
Entitat singular 171984 00 04 3 00 Torroella de Fluvià - 108 105 213
Nucli 171984 00 04 3 01 Torroella de Fluvià - 92 92 184
Disseminat 171984 00 04 3 99 Disseminat de Torroella de Fluvià - 16 13 29
Entitat singular 171984 00 05 6 00 Vilacolum - 225 205 430
Nucli 171984 00 05 6 01 Vilacolum - 213 196 409
Disseminat 171984 00 05 6 99 Disseminat de Vilacolum - 12 9 21
Entitat singular 171984 00 06 9 00 Palol - 0 0 0
Disseminat 171984 00 06 9 99 Palol -Disseminat- - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 171984 01 Bomba, la Veïnat
Unitat població 171984 02 Guàrdia, la Veïnat
Unitat població 171984 03 Masos de Torroella, els Masos
Unitat població 171984 04 Sant Tomàs de Fluvià Població
Unitat població 171984 05 Torroella de Fluvià Població
Unitat població 171984 06 Vila, la Barri
Unitat població 171984 07 Vilacolum Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP02 Alt Empordà-Roses
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 171984 Torroella de Fluviá
  • Després: 171984 Torroella de Fluvià
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP02 Alt Empordà-Roses
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,70 Km2 9 m
  • Després: 16,90 Km2 9 m