Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,28 Km2
Altitud 21 m
Població (a 01-01-2018) 1139 h
Litoral No
Capital Ullà
Distància -
Codi ajuntament 1720440003

Divisió territorial postal

  • 17140

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172044 00 00 0 00 Ullà
Entitat singular 172044 00 01 7 00 Ullà - 291 270 561
Nucli 172044 00 01 7 01 Ullà - 250 242 492
Disseminat 172044 00 01 7 99 Disseminat d'Ullà - 41 28 69
Entitat singular 172044 00 02 2 00 Roqueta, la - 334 244 578
Nucli 172044 00 02 2 01 Roqueta, la - 330 239 569
Disseminat 172044 00 02 2 99 Disseminat de la Roqueta - 4 5 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172044 01 Roqueta, la Barri
Unitat població 172044 02 Ullà Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172044 Ullá
  • Després: 172044 Ullà
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,60 Km2 21 m
  • Després: 7,28 Km2 21 m