Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 17,41 Km2
Altitud 1263 m
Població (a 01-01-2020) 196 h
Litoral No
Capital Urús
Distància -
Codi ajuntament 1720600000

Divisió territorial postal

  • 17538

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172060 00 00 0 00 Urús
Entitat singular 172060 00 01 7 00 Urús - 87 93 180
Nucli 172060 00 01 7 01 Urús - 87 91 178
Disseminat 172060 00 01 7 99 Disseminat d'Urús - 0 2 2
Entitat singular 172060 00 02 2 00 Valira, la - 9 7 16
Nucli 172060 00 02 2 01 Valira, la - 9 7 16
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172060 01 Urús Població
Unitat població 172060 02 Valira, la Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 34 Puigcerdà
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP14 Cerdanya
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC15 Cerdanya
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 15 Cerdanya
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP14 Cerdanya
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 17,60 Km2 1263 m
  • Després: 17,41 Km2 1263 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran