Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 93,68 Km2
Altitud 367 m
Població (a 01-01-2019) 1264 h
Litoral No
Capital Hostalnou de Bianya, l'
Distància -
Codi ajuntament 1720820002

Divisió territorial postal

  • 17813
  • 17858

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172082 00 00 0 00 Vall de Bianya, la
Entitat singular 172082 00 01 7 00 Canya, la - 260 258 518
Nucli 172082 00 01 7 01 Canya, la - 243 246 489
Disseminat 172082 00 01 7 99 Disseminat de la Canya - 17 12 29
Entitat singular 172082 00 02 2 00 Capsec - 52 54 106
Disseminat 172082 00 02 2 99 Capsec -Disseminat- - 52 54 106
Entitat singular 172082 00 03 8 00 Castellar de la Muntanya - 8 5 13
Disseminat 172082 00 03 8 99 Castellar de la Muntanya -Disseminat- - 8 5 13
Entitat singular 172082 00 04 3 00 Llocalou - 84 80 164
Nucli 172082 00 04 3 01 Llocalou - 84 80 164
Entitat singular 172082 00 05 6 00 Sant Andreu de Socarrats - 23 21 44
Disseminat 172082 00 05 6 99 Sant Andreu de Socarrats -Disseminat- - 23 21 44
Entitat singular 172082 00 06 9 00 Sant Martí del Clot - 24 16 40
Disseminat 172082 00 06 9 99 Sant Martí del Clot -Disseminat- - 24 16 40
Entitat singular 172082 00 07 5 00 Sant Pere Despuig - 42 44 86
Disseminat 172082 00 07 5 99 Sant Pere Despuig -Disseminat- - 42 44 86
Entitat singular 172082 00 08 1 00 Santa Margarida de Bianya - 40 31 71
Disseminat 172082 00 08 1 99 Santa Margarida de Bianya -Disseminat- - 40 31 71
Entitat singular 172082 00 09 4 00 Hostalnou de Bianya, l' - 47 63 110
Nucli 172082 00 09 4 01 Hostalnou de Bianya, l' - 40 59 99
Disseminat 172082 00 09 4 99 Disseminat de l'Hostalnou de Bianya - 7 4 11
Entitat singular 172082 00 10 8 00 Vall del Bac, la - 17 11 28
Disseminat 172082 00 10 8 99 Vall del Bac, la -Disseminat- - 17 11 28
Entitat col·lectiva 172082 01 00 0 00 Sant Salvador de Bianya - 42 42 84
Entitat singular 172082 01 01 6 00 Sant Salvador de Bianya - 42 42 84
Disseminat 172082 01 01 6 99 Sant Salvador de Bianya -Disseminat- - 42 42 84
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172082 01 Canya, la Població
Unitat població 172082 02 Capsec Població
Unitat població 172082 03 Castellar de la Muntanya Població
Unitat població 172082 04 Hostalnou de Bianya, l' Barri
Unitat població 172082 05 Llocalou Veïnat
Unitat població 172082 06 Santa Margarida de Bianya Població
Unitat població 172082 07 Sant Andreu de Socarrats Població
Unitat població 172082 08 Sant Martí del Clot Població
Unitat població 172082 09 Sant Pere Despuig Població
Unitat població 172082 10 Sant Salvador de Bianya Població
Unitat població 172082 11 Vall del Bac Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 31 Olot
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP05 Garrotxa
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC19 Garrotxa
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 19 Garrotxa
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 172082 Vall de Bianya
  • Després: 172082 Vall de Bianya, la
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP05 Garrotxa
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 94,00 Km2 480 m
  • Després: 93,68 Km2 367 m