Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 61,57 Km2
Altitud 120 m
Població (a 01-01-2020) 835 h
Litoral No
Capital Vilademuls
Distància -
Codi ajuntament 1721800000

Divisió territorial postal

  • 17468
  • 17833

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172180 00 00 0 00 Vilademuls
Entitat singular 172180 00 01 7 00 Galliners - 52 49 101
Nucli 172180 00 01 7 01 Galliners - 30 33 63
Disseminat 172180 00 01 7 99 Disseminat de Galliners - 22 16 38
Entitat singular 172180 00 02 2 00 Olives - 9 9 18
Disseminat 172180 00 02 2 99 Olives -Disseminat- - 9 9 18
Entitat singular 172180 00 03 8 00 Ollers - 32 33 65
Disseminat 172180 00 03 8 99 Ollers -Disseminat- - 32 33 65
Entitat singular 172180 00 04 3 00 Orfes - 53 46 99
Nucli 172180 00 04 3 01 Orfes - 31 32 63
Disseminat 172180 00 04 3 99 Disseminat d'Orfes - 22 14 36
Entitat singular 172180 00 05 6 00 Parets d'Empordà - 23 14 37
Disseminat 172180 00 05 6 99 Parets d'Empordà -Disseminat- - 23 14 37
Entitat singular 172180 00 06 9 00 Sant Esteve de Guialbes - 71 76 147
Nucli 172180 00 06 9 01 Sant Esteve de Guialbes - 45 53 98
Disseminat 172180 00 06 9 99 Disseminat de Sant Esteve de Guialbes - 26 23 49
Entitat singular 172180 00 07 5 00 Sant Marçal de Quarantella - 1 1 2
Disseminat 172180 00 07 5 99 Sant Marçal de Quarantella -Disseminat- - 1 1 2
Entitat singular 172180 00 08 1 00 Terradelles - 46 40 86
Nucli 172180 00 08 1 01 Terradelles - 27 26 53
Disseminat 172180 00 08 1 99 Disseminat de Terradelles - 19 14 33
Entitat singular 172180 00 09 4 00 Vilademí - 12 6 18
Disseminat 172180 00 09 4 99 Vilademí -Disseminat- - 12 6 18
Entitat singular 172180 00 10 8 00 Vilademuls - 26 27 53
Nucli 172180 00 10 8 01 Vilademuls - 17 18 35
Disseminat 172180 00 10 8 99 Disseminat de Vilademuls - 9 9 18
Entitat singular 172180 00 11 5 00 Vilafreser - 55 50 105
Nucli 172180 00 11 5 01 Vilafreser - 7 13 20
Disseminat 172180 00 11 5 99 Disseminat de Vilafreser - 48 37 85
Entitat singular 172180 00 12 0 00 Vilamarí - 51 53 104
Disseminat 172180 00 12 0 99 Vilamarí -Disseminat- - 51 53 104
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172180 01 Estopera, l' Veïnat
Unitat població 172180 02 Galliners Població
Unitat població 172180 03 Juïgues, les Veïnat
Unitat població 172180 04 Monells Veïnat
Unitat població 172180 05 Olives, les Població
Unitat població 172180 06 Ollers Població
Unitat població 172180 07 Orfes Població
Unitat població 172180 08 Parets de Baix Barri
Unitat població 172180 09 Parets de Dalt Barri
Unitat població 172180 10 Perles Veïnat
Unitat població 172180 11 Sant Esteve de Guialbes Població
Unitat població 172180 12 Sant Marçal de Quarantella Població
Unitat població 172180 13 Terradelles Població
Unitat població 172180 14 Viella Veïnat
Unitat població 172180 15 Viladamí Població
Unitat població 172180 16 Vilademuls Població
Unitat població 172180 17 Vilafreser Població
Unitat població 172180 18 Vilamarí Població
Unitat població 172180 19 Vilar de Sant Andreu, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 27 Girona
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC28 Pla de l'Estany
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 28 Pla de l'Estany
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 20 Gironès
  • Després: 28 Pla de l'Estany
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP06 Gironès-Pla de l'Estany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 62,10 Km2 120 m
  • Després: 61,57 Km2 120 m