Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 50,74 Km2
Altitud 821 m
Població (a 01-01-2019) 1040 h
Litoral No
Capital Viladrau
Distància -
Codi ajuntament 1722070005

Divisió territorial postal

  • 17406

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172207 00 00 0 00 Viladrau
Entitat singular 172207 00 01 7 00 Corts, les - 7 1 8
Disseminat 172207 00 01 7 99 Corts, les -Disseminat- - 7 1 8
Entitat singular 172207 00 02 2 00 Rieral, el - 29 25 54
Disseminat 172207 00 02 2 99 Rieral, el -Disseminat- - 29 25 54
Entitat singular 172207 00 03 8 00 Índies, les - 0 1 1
Disseminat 172207 00 03 8 99 Índies, les -Disseminat- - 0 1 1
Entitat singular 172207 00 04 3 00 Paitides, les - 6 7 13
Disseminat 172207 00 04 3 99 Paitides, les -Disseminat- - 6 7 13
Entitat singular 172207 00 05 6 00 Vernets, els - 0 0 0
Disseminat 172207 00 05 6 99 Vernets, els -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 172207 00 06 9 00 Viladrau - 384 418 802
Nucli 172207 00 06 9 01 Viladrau - 384 418 802
Entitat singular 172207 00 07 5 00 Vilarmau - 11 5 16
Disseminat 172207 00 07 5 99 Vilarmau -Disseminat- - 11 5 16
Entitat singular 172207 00 08 1 00 Casiques, les - 8 13 21
Disseminat 172207 00 08 1 99 Casiques, les -Disseminat- - 8 13 21
Entitat singular 172207 00 09 4 00 Guilleries, les - 64 61 125
Nucli 172207 00 09 4 01 Guilleries, les - 64 61 125
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172207 01 Casiques, les Veïnat
Unitat població 172207 02 Corts, les Veïnat
Unitat població 172207 03 Guilleries, les Urbanització
Unitat població 172207 04 Índies, les Veïnat
Unitat població 172207 05 Masvidal Veïnat
Unitat població 172207 06 Paitides, les Veïnat
Unitat població 172207 07 Pla de Montfalcó, el Veïnat
Unitat població 172207 08 Vernets, els Veïnat
Unitat població 172207 09 Viladrau Població
Unitat població 172207 10 Vilarnau Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 30 Santa Coloma de Farners
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 50,60 Km2 821 m
  • Després: 50,74 Km2 821 m