Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 64,20 Km2
Altitud 1067 m
Població (a 01-01-2020) 398 h
Litoral No
Capital Vilallonga de Ter
Distància -
Codi ajuntament 1722400000

Divisió territorial postal

  • 17869

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172240 00 00 0 00 Vilallonga de Ter
Entitat singular 172240 00 01 7 00 Abella - 29 17 46
Nucli 172240 00 01 7 01 Abella - 29 17 46
Entitat singular 172240 00 02 2 00 Catllar, el - 0 0 0
Disseminat 172240 00 02 2 99 Catllar, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 172240 00 03 8 00 Cros, el - 4 6 10
Disseminat 172240 00 03 8 99 Cros, el -Disseminat- - 4 6 10
Entitat singular 172240 00 04 3 00 Llebro - 4 2 6
Disseminat 172240 00 04 3 99 Llebro -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 172240 00 05 6 00 Roca, la - 19 9 28
Nucli 172240 00 05 6 01 Roca, la - 19 9 28
Entitat singular 172240 00 06 9 00 Tregurà de Baix - 12 15 27
Nucli 172240 00 06 9 01 Tregurà de Baix - 12 15 27
Entitat singular 172240 00 07 5 00 Tregurà de Dalt - 20 10 30
Nucli 172240 00 07 5 01 Tregurà de Dalt - 20 10 30
Entitat singular 172240 00 08 1 00 Veïnat del Comalet, el - 10 5 15
Disseminat 172240 00 08 1 99 Veïnat del Comalet, el -Disseminat- - 10 5 15
Entitat singular 172240 00 09 4 00 Veïnat de Vallvigil, el - 0 0 0
Disseminat 172240 00 09 4 99 Veïnat de Vallvigil, el -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 172240 00 10 8 00 Vilallonga de Ter - 115 121 236
Nucli 172240 00 10 8 01 Vilallonga de Ter - 115 121 236
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172240 01 Abella Llogarret
Unitat població 172240 02 Cros, el Veïnat
Unitat població 172240 03 Llebro Veïnat
Unitat població 172240 04 Roca, la Població
Unitat població 172240 05 Tregurà de Baix Llogarret
Unitat població 172240 06 Tregurà de Dalt Llogarret
Unitat població 172240 07 Veïnat de Comalets, el Caseria
Unitat població 172240 08 Veïnat de Vallvigil, el Veïnat
Unitat població 172240 09 Vilallonga de Ter Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 29 Ripoll
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP07 Ripollès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC31 Ripollès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 31 Ripollès
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP07 Ripollès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 64,90 Km2 1067 m
  • Després: 64,20 Km2 1067 m