Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,77 Km2
Altitud 45 m
Població (a 01-01-2020) 1161 h
Litoral No
Capital Vilamalla
Distància -
Codi ajuntament 1722660009

Divisió territorial postal

  • 17469

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172266 00 00 0 00 Vilamalla
Entitat singular 172266 00 01 7 00 Pont del Príncep, el - 439 406 845
Nucli 172266 00 01 7 01 Pont del Príncep, el - 439 406 845
Entitat singular 172266 00 02 2 00 Vilamalla - 119 141 260
Nucli 172266 00 02 2 01 Vilamalla - 119 141 260
Entitat singular 172266 00 03 8 00 Afores - 28 28 56
Disseminat 172266 00 03 8 99 Afores -Disseminat- - 28 28 56
Entitat singular 172266 00 04 3 00 Polígon industrial Empordà Internacional - 0 0 0
Nucli 172266 00 04 3 01 Polígon industrial Empordà Internacional - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172266 01 Barri de l'Estació, el Barri
Unitat població 172266 02 Empordà Internacional Polígon industrial
Unitat població 172266 03 Pont del Príncep, el (població) Polígon industrial
Unitat població 172266 04 Pont del Príncep, el (polígon) Veïnat
Unitat població 172266 05 Vilamalla Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 26 Figueres
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP01 Alt Empordà-Figueres
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC02 Alt Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 02 Alt Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP01 Alt Empordà-Figueres
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,10 Km2 45 m
  • Després: 8,77 Km2 45 m