Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,40 Km2
Altitud 82 m
Població (a 01-01-2020) 204 h
Litoral No
Capital Vilopriu
Distància -
Codi ajuntament 1723270005

Divisió territorial postal

  • 17466

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 172327 00 00 0 00 Vilopriu
Entitat singular 172327 00 01 7 00 Gaüses - 32 32 64
Nucli 172327 00 01 7 01 Gaüses - 32 32 64
Disseminat 172327 00 01 7 99 Disseminat de Gaüses - 0 0 0
Entitat singular 172327 00 02 2 00 Pins - 4 3 7
Disseminat 172327 00 02 2 99 Pins -Disseminat- - 4 3 7
Entitat singular 172327 00 03 8 00 Valldevià - 29 25 54
Nucli 172327 00 03 8 01 Valldevià - 22 18 40
Disseminat 172327 00 03 8 99 Disseminat de Valldevià - 7 7 14
Entitat singular 172327 00 04 3 00 Vilopriu - 44 35 79
Nucli 172327 00 04 3 01 Vilopriu - 34 30 64
Disseminat 172327 00 04 3 99 Disseminat de Vilopriu - 10 5 15
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 172327 01 Gaüses Població
Unitat població 172327 02 Pins Població
Unitat població 172327 03 Valldavià Població
Unitat població 172327 04 Vilopriu Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 28 Bisbal d'Empordà, la
Divisió territorial educativa DE05 Girona
Regions sanitàries RS04 Girona
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT02 Costa Brava
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT02 Girona
Divisió territorial de medi ambient MA02 Girona
Oficina comarcal OC10 Baix Empordà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 10 Baix Empordà
Àmbit territorial de planificació AT02 Comarques Gironines
Província 17 Girona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP03 Baix Empordà-la Bisbal
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,40 Km2 82 m
  • Després: 16,40 Km2 82 m