Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 16,71 Km2
Altitud 213 m
Població (a 01-01-2020) 3435 h
Litoral No
Capital Alcoletge
Distància -
Codi ajuntament 2501220002

Divisió territorial postal

  • 25660

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250122 00 00 0 00 Alcoletge
Entitat singular 250122 00 01 7 00 Alcoletge - 1805 1630 3435
Nucli 250122 00 01 7 01 Alcoletge - 1519 1385 2904
Disseminat 250122 00 01 7 99 Disseminat d'Alcoletge - 286 245 531
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250122 01 Alcoletge Població
Unitat població 250122 02 Camí d'Artesa, el Urbanització
Unitat població 250122 03 Camí de Lleida, el Urbanització
Unitat població 250122 04 Camposanto, el Urbanització
Unitat població 250122 05 Concòrdia Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,40 Km2 213 m
  • Després: 16,71 Km2 213 m