Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 49,03 Km2
Altitud 247 m
Població (a 01-01-2020) 6826 h
Litoral No
Capital Almacelles
Distància -
Codi ajuntament 2501940003

Divisió territorial postal

 • 25100
 • 25109

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250194 00 00 0 00 Almacelles
Entitat singular 250194 00 01 7 00 Almacelles - 3375 3109 6484
Nucli 250194 00 01 7 01 Almacelles - 3264 2994 6258
Disseminat 250194 00 01 7 99 Disseminat d'Almacelles - 111 115 226
Entitat singular 250194 00 03 8 00 Mas del Lleó - 229 49 278
Nucli 250194 00 03 8 01 Mas del Lleó - 229 49 278
Disseminat 250194 00 03 8 99 Disseminat de Mas del Lleó - 0 0 0
Entitat singular 250194 00 04 3 00 Saira, la - 45 19 64
Nucli 250194 00 04 3 01 Saira, la - 1 0 1
Disseminat 250194 00 04 3 99 Disseminat de la Saira - 44 19 63
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250194 01 Almacelles Població
Unitat població 250194 02 Mas del Lleó Llogarret
Unitat població 250194 03 Saira, la Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 02001
 • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-12-24 Canvi de nom
 • Abans: 250194 Almacellas
 • Després: 250194 Almacelles
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 48,90 Km2 247 m
 • Després: 49,03 Km2 247 m