Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,59 Km2
Altitud 329 m
Població (a 01-01-2020) 3357 h
Litoral No
Capital Almenar
Distància -
Codi ajuntament 2502150006

Divisió territorial postal

  • 25126

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250215 00 00 0 00 Almenar
Entitat singular 250215 00 01 7 00 Almenar - 1760 1573 3333
Nucli 250215 00 01 7 01 Almenar - 1592 1438 3030
Disseminat 250215 00 01 7 99 Disseminat d'Almenar - 168 135 303
Entitat singular 250215 00 02 2 00 Bassa Nova, la - 14 10 24
Disseminat 250215 00 02 2 99 Bassa Nova, la -Disseminat- - 14 10 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250215 01 Almenar Vila
Unitat població 250215 02 Bassa Nova, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 66,40 Km2 329 m
  • Després: 66,59 Km2 329 m