Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 69,09 Km2
Altitud 297 m
Població (a 01-01-2020) 132 h
Litoral No
Capital Alòs de Balaguer
Distància -
Codi ajuntament 2502200000

Divisió territorial postal

  • 25737

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250220 00 00 0 00 Alòs de Balaguer
Entitat singular 250220 00 01 7 00 Alòs de Balaguer - 79 53 132
Nucli 250220 00 01 7 01 Alòs de Balaguer - 71 52 123
Disseminat 250220 00 01 7 99 Disseminat d'Alòs de Balaguer - 8 1 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250220 01 Alòs de Balaguer Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 1 Zona de Muntanya Montsec
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250220 Alós de Balaguer
  • Després: 250220 Alòs de Balaguer
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 68,80 Km2 297 m
  • Després: 69,09 Km2 297 m