Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 217,76 Km2
Altitud 1076 m
Població (a 01-01-2019) 405 h
Litoral No
Capital València d'Àneu
Distància -
Codi ajuntament 2502410007

Divisió territorial postal

 • 25586
 • 25587
 • 25589

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250241 00 00 0 00 Alt Àneu
Entitat singular 250241 00 01 7 00 Alós d'Isil - 22 5 27
Nucli 250241 00 01 7 01 Alós d'Isil - 19 3 22
Disseminat 250241 00 01 7 99 Disseminat d'Alós d'Isil - 3 2 5
Entitat singular 250241 00 02 2 00 Àrreu - 1 3 4
Nucli 250241 00 02 2 01 Àrreu - 1 3 4
Entitat singular 250241 00 03 8 00 Borén - 8 6 14
Nucli 250241 00 03 8 01 Borén - 7 6 13
Disseminat 250241 00 03 8 99 Disseminat de Borén - 1 0 1
Entitat singular 250241 00 04 3 00 Isavarre - 19 9 28
Nucli 250241 00 04 3 01 Isavarre - 19 9 28
Entitat singular 250241 00 05 6 00 Isil - 40 36 76
Nucli 250241 00 05 6 01 Isil - 40 36 76
Entitat singular 250241 00 06 9 00 Son - 25 12 37
Nucli 250241 00 06 9 01 Son - 25 12 37
Disseminat 250241 00 06 9 99 Disseminat de Son - 0 0 0
Entitat singular 250241 00 07 5 00 Sorpe - 23 17 40
Nucli 250241 00 07 5 01 Sorpe - 19 15 34
Disseminat 250241 00 07 5 99 Disseminat de Sorpe - 4 2 6
Entitat singular 250241 00 08 1 00 València d'Àneu - 89 80 169
Nucli 250241 00 08 1 01 València d'Àneu - 86 80 166
Disseminat 250241 00 08 1 99 Disseminat de València d'Àneu - 3 0 3
Entitat singular 250241 00 13 6 00 Bonaigua, la - 4 6 10
Nucli 250241 00 13 6 01 Bonaigua, la - 4 6 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250241 01 Àrreu Població
Unitat població 250241 02 Alòs d'Isil Població
Unitat població 250241 03 Borén Població
Unitat població 250241 04 Isavarre Població
Unitat població 250241 05 Isil Població
Unitat població 250241 06 Son Població
Unitat població 250241 07 Sorpe Població
Unitat població 250241 08 València d'Àneu Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Entitats municipals descentralitzades
Codi oficial Nom oficial
7006300000 Isil i Alós
7006450006 Sorpe
Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 250241 Alto Aneu
 • Després: 250241 Alt Àneu
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 193,80 Km2 1076 m
 • Després: 217,76 Km2 1076 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran