Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 11,57 km²
Altitud 1224 m
Població (a 01-01-2022) 61 h
Litoral No
Capital Arres de Jos
Distància -
Codi ajuntament 2503130008

Divisió territorial postal

 • 25551

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2022)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250313 00 00 0 00 Arres
Entitat singular 250313 00 01 7 00 Arres de Jos - 16 7 23
Nucli 250313 00 01 7 01 Arres de Jos - 16 7 23
Entitat singular 250313 00 02 2 00 Arres de Sus - 22 12 34
Nucli 250313 00 02 2 01 Arres de Sus - 22 12 34
Entitat singular 250313 00 03 8 00 Bordeta, Era - 3 1 4
Nucli 250313 00 03 8 01 Bordeta, Era - 3 1 4
Disseminat 250313 00 03 8 99 Disseminat d'Era Bordeta - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250313 01 Arres de Jos Població
Unitat població 250313 02 Arres de Sus Població

Seccions censals (a 01-01-2022)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 40 Vielha e Mijaran
Divisió territorial educativa DE11 Alt Pirineu i Aran
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP16 Val d'Aran-Alta Ribagorça
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT10 Val d'Aran
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC39 Val d'Aran
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 39 Aran
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 250313 Arrés
 • Després: 250313 Arres
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP16 Val d'Aran
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 11,50 km² 1267 m
 • Després: 11,57 km² 1224 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT05 Ponent
 • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE06 Lleida
 • Després: DE11 Alt Pirineu i Aran