Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 23,94 Km2
Altitud 202 m
Població (a 01-01-2020) 1535 h
Litoral No
Capital Artesa de Lleida
Distància -
Codi ajuntament 2503340003

Divisió territorial postal

  • 25150

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250334 00 00 0 00 Artesa de Lleida
Entitat singular 250334 00 01 7 00 Artesa de Lleida - 816 719 1535
Nucli 250334 00 01 7 01 Artesa de Lleida - 750 687 1437
Disseminat 250334 00 01 7 99 Disseminat d'Artesa de Lleida - 66 32 98
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250334 01 Artesa de Lleida Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-11-27 Canvi de nom
  • Abans: 250334 Artesa de Lérida, la
  • Després: 250334 Artesa de Lleida
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 24,10 Km2 202 m
  • Després: 23,94 Km2 202 m