Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 110 m
Població (a 01-01-2020) 2567 h
Litoral No
Capital Aitona
Distància -
Codi ajuntament 2503870005

Divisió territorial postal

  • 25182

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250387 00 00 0 00 Aitona
Entitat singular 250387 00 01 7 00 Aitona - 1336 1227 2563
Nucli 250387 00 01 7 01 Aitona - 1239 1182 2421
Disseminat 250387 00 01 7 99 Disseminat d'Aitona - 97 45 142
Entitat singular 250387 00 02 2 00 Canadenca, la - 0 0 0
Disseminat 250387 00 02 2 99 Canadenca, la -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 250387 00 03 8 00 Utxesa - 2 2 4
Disseminat 250387 00 03 8 99 Utxesa -Disseminat- - 2 2 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250387 01 Aitona Vila
Unitat població 250387 02 Campament de la FECSA, el Colònia
Unitat població 250387 03 Casetes d'Utxesa, les Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-12-16 Canvi de nom
  • Abans: 250387 Aytona
  • Després: 250387 Aitona
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 67,20 Km2 110 m
  • Després: 66,90 Km2 110 m
2021-02-04 Alteració límits municipals
  • Abans: 66,90 Km2
  • Després: - Km2