Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,56 Km2
Altitud 283 m
Població (a 01-01-2020) 878 h
Litoral No
Capital Barbens
Distància -
Codi ajuntament 2504110007

Divisió territorial postal

  • 25262

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250411 00 00 0 00 Barbens
Entitat singular 250411 00 01 7 00 Barbens - 458 403 861
Nucli 250411 00 01 7 01 Barbens - 455 401 856
Disseminat 250411 00 01 7 99 Disseminat de Barbens - 3 2 5
Entitat singular 250411 00 02 2 00 Bullidor, el - 2 5 7
Disseminat 250411 00 02 2 99 Bullidor, el -Disseminat- - 2 5 7
Entitat singular 250411 00 03 8 00 Aguilella, l' - 8 2 10
Disseminat 250411 00 03 8 99 Aguilella, l' -Disseminat- - 8 2 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250411 01 Aguilella Masos
Unitat població 250411 02 Barbens Població
Unitat població 250411 03 Bullidor, el Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Canvi de comarca
  • Abans: 38 Urgell
  • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,30 Km2 283 m
  • Després: 7,56 Km2 283 m