Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,38 Km2
Altitud 267 m
Població (a 01-01-2020) 1199 h
Litoral No
Capital Bellcaire d'Urgell
Distància -
Codi ajuntament 2504790004

Divisió territorial postal

  • 25337

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250479 00 00 0 00 Bellcaire d'Urgell
Entitat singular 250479 00 01 7 00 Bellcaire d'Urgell - 591 584 1175
Nucli 250479 00 01 7 01 Bellcaire d'Urgell - 581 575 1156
Disseminat 250479 00 01 7 99 Disseminat de Bellcaire d'Urgell - 10 9 19
Entitat singular 250479 00 02 2 00 Pedrís, el - 16 8 24
Disseminat 250479 00 02 2 99 Pedrís, el -Disseminat- - 16 8 24
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250479 01 Bellcaire d'Urgell Població
Unitat població 250479 02 Pedrís Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 250479 Belcaire de Urgel
  • Després: 250479 Bellcaire d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,00 Km2 267 m
  • Després: 31,38 Km2 267 m