Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 31,12 Km2
Altitud 297 m
Població (a 01-01-2020) 248 h
Litoral No
Capital Bovera
Distància -
Codi ajuntament 2505600000

Divisió territorial postal

  • 25178

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250560 00 00 0 00 Bovera
Entitat singular 250560 00 01 7 00 Bovera - 138 110 248
Nucli 250560 00 01 7 01 Bovera - 138 110 248
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250560 01 Bovera Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-04-21 Canvi de nom
  • Abans: 250560 Bobera
  • Després: 250560 Bovera
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 30,90 Km2 297 m
  • Després: 31,12 Km2 297 m