Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,12 Km2
Altitud 421 m
Població (a 01-01-2020) 71 h
Litoral No
Capital Cabanabona
Distància -
Codi ajuntament 2506090004

Divisió territorial postal

  • 25748

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250609 00 00 0 00 Cabanabona
Entitat singular 250609 00 01 7 00 Cabanabona - 33 35 68
Nucli 250609 00 01 7 01 Cabanabona - 32 35 67
Disseminat 250609 00 01 7 99 Disseminat de Cabanabona - 1 0 1
Entitat singular 250609 00 02 2 00 Vilamajor - 1 2 3
Nucli 250609 00 02 2 01 Vilamajor - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250609 01 Cabanabona Població
Unitat població 250609 02 Vilamajor Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,20 Km2 421 m
  • Després: 14,12 Km2 421 m