Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 80,33 Km2
Altitud 768 m
Població (a 01-01-2020) 93 h
Litoral No
Capital Cabó
Distància -
Codi ajuntament 2506160009

Divisió territorial postal

  • 25794

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250616 00 00 0 00 Cabó
Entitat singular 250616 00 01 7 00 Cabó - 30 26 56
Nucli 250616 00 01 7 01 Cabó - 22 23 45
Disseminat 250616 00 01 7 99 Disseminat de Cabó - 8 3 11
Entitat singular 250616 00 02 2 00 Pujal de Cabó - 7 9 16
Nucli 250616 00 02 2 01 Pujal de Cabó - 7 9 16
Entitat singular 250616 00 03 8 00 Vilar de Cabó, el - 13 8 21
Nucli 250616 00 03 8 01 Vilar de Cabó, el - 13 8 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250616 01 Cabó Població
Unitat població 250616 02 Pujal, el Població
Unitat població 250616 03 Vilar, el Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 39 Seu d'Urgell, la
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP13 Alt Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC04 Alt Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 04 Alt Urgell
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP13 Alt Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 79,50 Km2 768 m
  • Després: 80,33 Km2 768 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran