Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 39,17 Km2
Altitud 499 m
Població (a 01-01-2020) 338 h
Litoral No
Capital Cubells
Distància -
Codi ajuntament 2507910007

Divisió territorial postal

  • 25737

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250791 00 00 0 00 Cubells
Entitat singular 250791 00 01 7 00 Cubells - 163 143 306
Nucli 250791 00 01 7 01 Cubells - 147 126 273
Disseminat 250791 00 01 7 99 Disseminat de Cubells - 16 17 33
Entitat singular 250791 00 02 2 00 Torre de Fluvià, la - 16 16 32
Nucli 250791 00 02 2 01 Torre de Fluvià, la - 13 16 29
Disseminat 250791 00 02 2 99 Disseminat de la Torre de Fluvià - 3 0 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250791 01 Cubells Vila
Unitat població 250791 02 Torre de Fluvià, la Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 39,00 Km2 499 m
  • Després: 39,17 Km2 499 m