Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 97,30 Km2
Altitud 1318 m
Població (a 01-01-2020) 366 h
Litoral No
Capital Espot
Distància -
Codi ajuntament 2508270005

Divisió territorial postal

  • 25597

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 250827 00 00 0 00 Espot
Entitat singular 250827 00 01 7 00 Espot - 166 151 317
Nucli 250827 00 01 7 01 Espot - 156 144 300
Disseminat 250827 00 01 7 99 Disseminat d'Espot - 10 7 17
Entitat singular 250827 00 02 2 00 Estaís - 14 10 24
Disseminat 250827 00 02 2 99 Estaís -Disseminat- - 14 10 24
Entitat singular 250827 00 03 8 00 Berrader - 2 1 3
Disseminat 250827 00 03 8 99 Berrader -Disseminat- - 2 1 3
Entitat singular 250827 00 04 3 00 Estació d'Espot - 15 7 22
Disseminat 250827 00 04 3 99 Estació d'Espot -Disseminat- - 15 7 22
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 250827 01 Espot Població
Unitat població 250827 02 Estaís Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 97,20 Km2 1318 m
  • Després: 97,30 Km2 1318 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran