Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 55,88 Km2
Altitud 1423 m
Població (a 01-01-2020) 206 h
Litoral No
Capital Gósol
Distància -
Codi ajuntament 2510010007

Divisió territorial postal

  • 25716

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251001 00 00 0 00 Gósol
Entitat singular 251001 00 01 7 00 Gósol - 110 84 194
Nucli 251001 00 01 7 01 Gósol - 106 79 185
Disseminat 251001 00 01 7 99 Disseminat de Gósol - 4 5 9
Entitat singular 251001 00 02 2 00 Sorribes - 8 4 12
Disseminat 251001 00 02 2 99 Sorribes -Disseminat- - 8 4 12
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251001 01 Gósol Població
Unitat població 251001 02 Sorribes Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 55,50 Km2 1423 m
  • Després: 55,88 Km2 1423 m