Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 38,51 Km2
Altitud 78 m
Població (a 01-01-2020) 922 h
Litoral No
Capital Granja d'Escarp, la
Distància -
Codi ajuntament 2510230008

Divisió territorial postal

  • 25185

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251023 00 00 0 00 Granja d'Escarp, la
Entitat singular 251023 00 01 7 00 Granja d'Escarp, la - 509 413 922
Nucli 251023 00 01 7 01 Granja d'Escarp, la - 506 412 918
Disseminat 251023 00 01 7 99 Disseminat de la Granja d'Escarp - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251023 01 Granja d'Escarp, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-11-06 Canvi de nom
  • Abans: 251023 Granja de Escarpe, la
  • Després: 251023 Granja d'Escarp, la
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 38,70 Km2 78 m
  • Després: 38,51 Km2 78 m