Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 18,10 Km2
Altitud 484 m
Població (a 01-01-2020) 7248 h
Litoral No
Capital Guissona
Distància -
Codi ajuntament 2511090004

Divisió territorial postal

  • 25210
  • 25211

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251109 00 00 0 00 Guissona
Entitat singular 251109 00 01 7 00 Guissona - 3869 3335 7204
Nucli 251109 00 01 7 01 Guissona - 3863 3327 7190
Disseminat 251109 00 01 7 99 Disseminat de Guissona - 6 8 14
Entitat singular 251109 00 02 2 00 Guarda-si-venes - 24 20 44
Nucli 251109 00 02 2 01 Guarda-si-venes - 23 18 41
Disseminat 251109 00 02 2 99 Disseminat de Guarda-si-venes - 1 2 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251109 01 Guarda-si-venes Llogarret
Unitat població 251109 02 Guissona Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 37 Cervera
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP11 Segarra-Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC32 Segarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 32 Segarra
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251109 Guisona
  • Després: 251109 Guissona
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP11 Segarra-Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,20 Km2 484 m
  • Després: 18,10 Km2 484 m