Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,35 Km2
Altitud 264 m
Població (a 01-01-2020) 3501 h
Litoral No
Capital Juneda
Distància -
Codi ajuntament 2511930008

Divisió territorial postal

  • 25430

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251193 00 00 0 00 Juneda
Entitat singular 251193 00 01 7 00 Juneda - 1877 1624 3501
Nucli 251193 00 01 7 01 Juneda - 1824 1586 3410
Disseminat 251193 00 01 7 99 Disseminat de Juneda - 53 38 91
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251193 01 Juneda Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 47,30 Km2 264 m
  • Després: 47,35 Km2 264 m