Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 146,98 Km2
Altitud 1052 m
Població (a 01-01-2020) 237 h
Litoral No
Capital Lladorre
Distància -
Codi ajuntament 2512350006

Divisió territorial postal

  • 25571
  • 25576
  • 25577

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251235 00 00 0 00 Lladorre
Entitat singular 251235 00 01 7 00 Aineto - 8 12 20
Nucli 251235 00 01 7 01 Aineto - 8 12 20
Disseminat 251235 00 01 7 99 Disseminat d'Aineto - 0 0 0
Entitat singular 251235 00 02 2 00 Boldís Jussà - 5 13 18
Nucli 251235 00 02 2 01 Boldís Jussà - 5 13 18
Disseminat 251235 00 02 2 99 Disseminat de Boldís Jussà - 0 0 0
Entitat singular 251235 00 03 8 00 Boldís Sobirà - 6 7 13
Nucli 251235 00 03 8 01 Boldís Sobirà - 6 7 13
Disseminat 251235 00 03 8 99 Disseminat de Boldís Sobirà - 0 0 0
Entitat singular 251235 00 04 3 00 Lladorre - 21 27 48
Nucli 251235 00 04 3 01 Lladorre - 21 27 48
Disseminat 251235 00 04 3 99 Disseminat de Lladorre - 0 0 0
Entitat singular 251235 00 05 6 00 Lleret - 11 9 20
Nucli 251235 00 05 6 01 Lleret - 11 9 20
Disseminat 251235 00 05 6 99 Disseminat de Lleret - 0 0 0
Entitat singular 251235 00 06 9 00 Tavascan - 62 49 111
Nucli 251235 00 06 9 01 Tavascan - 62 49 111
Disseminat 251235 00 06 9 99 Disseminat de Tavascan - 0 0 0
Entitat singular 251235 00 07 5 00 Bordes de Graus - 1 0 1
Disseminat 251235 00 07 5 99 Bordes de Graus -Disseminat- - 1 0 1
Entitat singular 251235 00 08 1 00 Bordes de Quanca - 5 1 6
Disseminat 251235 00 08 1 99 Bordes de Quanca -Disseminat- - 5 1 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251235 01 Aineto Població
Unitat població 251235 02 Boldís Jussà Població
Unitat població 251235 03 Boldís Sobirà Població
Unitat població 251235 04 Lladorre Població
Unitat població 251235 05 Lleret Població
Unitat població 251235 06 Tavascan Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 147,00 Km2 1052 m
  • Després: 146,98 Km2 1052 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran