Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 128,02 Km2
Altitud 834 m
Població (a 01-01-2020) 180 h
Litoral No
Capital Lladurs
Distància -
Codi ajuntament 2512400000

Divisió territorial postal

  • 25283
  • 25288

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251240 00 00 0 00 Lladurs
Entitat singular 251240 00 01 7 00 Lladurs - 33 27 60
Disseminat 251240 00 01 7 99 Lladurs -Disseminat- - 33 27 60
Entitat singular 251240 00 02 2 00 Llena, la - 7 9 16
Disseminat 251240 00 02 2 99 Llena, la -Disseminat- - 7 9 16
Entitat singular 251240 00 03 8 00 Montpol - 20 17 37
Disseminat 251240 00 03 8 99 Montpol -Disseminat- - 20 17 37
Entitat singular 251240 00 04 3 00 Timoneda - 10 7 17
Disseminat 251240 00 04 3 99 Timoneda -Disseminat- - 10 7 17
Entitat singular 251240 00 05 6 00 Torrents, els - 10 11 21
Disseminat 251240 00 05 6 99 Torrents, els -Disseminat- - 10 11 21
Entitat singular 251240 00 06 9 00 Pla dels Roures, el - 4 4 8
Disseminat 251240 00 06 9 99 Pla dels Roures, el -Disseminat- - 4 4 8
Entitat singular 251240 00 07 5 00 Terrassola - 11 10 21
Disseminat 251240 00 07 5 99 Terrassola -Disseminat- - 11 10 21
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251240 01 Lladurs Caseria
Unitat població 251240 02 Llena, la Caseria
Unitat població 251240 03 Montpol Caseria
Unitat població 251240 04 Pla dels Roures, el Urbanització
Unitat població 251240 05 Timoneda Caseria
Unitat població 251240 06 Torrents, els Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 128,70 Km2 834 m
  • Després: 128,02 Km2 834 m