Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 14,14 Km2
Altitud 94 m
Població (a 01-01-2020) 610 h
Litoral No
Capital Massalcoreig
Distància -
Codi ajuntament 2513120002

Divisió territorial postal

  • 25184

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251312 00 00 0 00 Massalcoreig
Entitat singular 251312 00 01 7 00 Massalcoreig - 304 252 556
Nucli 251312 00 01 7 01 Massalcoreig - 304 252 556
Entitat singular 251312 00 02 2 00 Pla d'Escarp, el - 50 4 54
Disseminat 251312 00 02 2 99 Pla d'Escarp, el -Disseminat- - 50 4 54
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251312 01 Massalcoreig Població
Unitat població 251312 02 Pla d'Escarp, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-11-06 Canvi de nom
  • Abans: 251312 Masalcoreig
  • Després: 251312 Massalcoreig
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,80 Km2 94 m
  • Després: 14,14 Km2 94 m