Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 7,06 Km2
Altitud 250 m
Població (a 01-01-2020) 14649 h
Litoral No
Capital Mollerussa
Distància -
Codi ajuntament 2513700000

Divisió territorial postal

 • 25230

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251370 00 00 0 00 Mollerussa
Entitat singular 251370 00 01 7 00 Mollerussa - 7524 7125 14649
Nucli 251370 00 01 7 01 Mollerussa - 7496 7089 14585
Disseminat 251370 00 01 7 99 Disseminat de Mollerussa - 28 36 64
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251370 01 Mollerussa Ciutat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC27 Pla d'Urgell
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 27 Pla d'Urgell
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-05-05 Canvi de nom
 • Abans: 251370 Mollerusa
 • Després: 251370 Mollerussa
1988-05-16 Nova capital de comarca
 • Abans: -
 • Després: 251370 Mollerussa
1988-05-16 Canvi de comarca
 • Abans: 33 Segrià
 • Després: 27 Pla d'Urgell
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 7,10 Km2 250 m
 • Després: 7,06 Km2 250 m