Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 28,94 Km2
Altitud 286 m
Població (a 01-01-2020) 643 h
Litoral No
Capital Montgai
Distància -
Codi ajuntament 2513860009

Divisió territorial postal

  • 25315
  • 25616

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251386 00 00 0 00 Montgai
Entitat singular 251386 00 01 7 00 Butsènit d'Urgell - 113 110 223
Nucli 251386 00 01 7 01 Butsènit d'Urgell - 94 92 186
Disseminat 251386 00 01 7 99 Disseminat de Butsènit d'Urgell - 19 18 37
Entitat singular 251386 00 02 2 00 Montgai - 229 191 420
Nucli 251386 00 02 2 01 Montgai - 198 167 365
Disseminat 251386 00 02 2 99 Disseminat de Montgai - 31 24 55
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251386 01 Butsènit Població
Unitat població 251386 02 Montgai Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP10 Noguera
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC23 Noguera
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 23 Noguera
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251386 Mongay
  • Després: 251386 Montgai
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP10 Noguera
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 28,90 Km2 286 m
  • Després: 28,94 Km2 286 m