Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 104,32 Km2
Altitud 823 m
Població (a 01-01-2020) 286 h
Litoral No
Capital Pinós
Distància -
Codi ajuntament 2516730008

Divisió territorial postal

  • 25287

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251673 00 00 0 00 Pinós
Entitat singular 251673 00 01 7 00 Ardèvol - 50 56 106
Nucli 251673 00 01 7 01 Ardèvol - 10 15 25
Disseminat 251673 00 01 7 99 Disseminat d'Ardèvol - 40 41 81
Entitat singular 251673 00 02 2 00 Cases de Matamargó, les - 20 21 41
Disseminat 251673 00 02 2 99 Cases de Matamargó, les -Disseminat- - 20 21 41
Entitat singular 251673 00 03 8 00 Pinós - 21 14 35
Disseminat 251673 00 03 8 99 Pinós -Disseminat- - 21 14 35
Entitat singular 251673 00 04 3 00 Sant Just d'Ardèvol - 26 20 46
Disseminat 251673 00 04 3 99 Sant Just d'Ardèvol -Disseminat- - 26 20 46
Entitat singular 251673 00 05 6 00 Vallmanya - 35 23 58
Nucli 251673 00 05 6 01 Vallmanya - 10 8 18
Disseminat 251673 00 05 6 99 Disseminat de Vallmanya - 25 15 40
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251673 01 Ardèvol Caseria
Unitat població 251673 02 Matamargó Caseria
Unitat població 251673 03 Pinós Població
Unitat població 251673 04 Sant Just Caseria
Unitat població 251673 05 Vallmanya Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 41 Solsona
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP21 Solsonès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC35 Solsonès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 35 Solsonès
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP21 Solsonès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 103,90 Km2 823 m
  • Després: 104,32 Km2 823 m