Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 12,31 Km2
Altitud 259 m
Població (a 01-01-2020) 743 h
Litoral No
Capital Portella, la
Distància -
Codi ajuntament 2517490004

Divisió territorial postal

  • 25134

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251749 00 00 0 00 Portella, la
Entitat singular 251749 00 01 7 00 Portella, la - 423 320 743
Nucli 251749 00 01 7 01 Portella, la - 423 320 743
Disseminat 251749 00 01 7 99 Disseminat de la Portella - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251749 01 Corregó Llogarret
Unitat població 251749 02 Portella, la Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 36 Balaguer
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251749 Portella
  • Després: 251749 Portella, la
1990-01-17 Canvi de comarca
  • Abans: 23 Noguera
  • Després: 33 Segrià
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 12,50 Km2 259 m
  • Després: 12,31 Km2 259 m