Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 20,27 Km2
Altitud 573 m
Població (a 01-01-2020) 327 h
Litoral No
Capital Salàs de Pallars
Distància -
Codi ajuntament 2519020002

Divisió territorial postal

  • 25693

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 251902 00 00 0 00 Salàs de Pallars
Entitat singular 251902 00 01 7 00 Salàs de Pallars - 171 152 323
Nucli 251902 00 01 7 01 Salàs de Pallars - 169 151 320
Disseminat 251902 00 01 7 99 Disseminat de Salàs de Pallars - 2 1 3
Entitat singular 251902 00 02 2 00 Sensui - 3 1 4
Disseminat 251902 00 02 2 99 Sensui -Disseminat- - 3 1 4
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 251902 01 Salàs de Pallars Vila
Unitat població 251902 02 Sensui Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC25 Pallars Jussà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 25 Pallars Jussà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 251902 Salás de Pallars
  • Després: 251902 Salàs de Pallars
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 20,50 Km2 573 m
  • Després: 20,27 Km2 573 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran