Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 85,75 Km2
Altitud 103 m
Població (a 01-01-2020) 1946 h
Litoral No
Capital Seròs
Distància -
Codi ajuntament 2520430008

Divisió territorial postal

  • 25183

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252043 00 00 0 00 Seròs
Entitat singular 252043 00 01 7 00 Seròs - 1048 898 1946
Nucli 252043 00 01 7 01 Seròs - 1013 873 1886
Disseminat 252043 00 01 7 99 Disseminat de Seròs - 35 25 60
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252043 01 Seròs Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC33 Segrià
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 33 Segrià
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252043 Serós
  • Després: 252043 Seròs
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 86,20 Km2 103 m
  • Després: 85,75 Km2 103 m