Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 13,08 Km2
Altitud 578 m
Població (a 01-01-2020) 102 h
Litoral No
Capital Tarrés
Distància -
Codi ajuntament 2521890004

Divisió territorial postal

  • 25480

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252189 00 00 0 00 Tarrés
Entitat singular 252189 00 01 7 00 Tarrés - 54 48 102
Nucli 252189 00 01 7 01 Tarrés - 48 44 92
Disseminat 252189 00 01 7 99 Disseminat de Tarrés - 6 4 10
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252189 01 Tarrés Població

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 38 Lleida
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT06 Terres de Lleida
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA03 Lleida
Oficina comarcal OC18 Garrigues
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 18 Garrigues
Àmbit territorial de planificació AT05 Ponent
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP12 Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 13,00 Km2 578 m
  • Després: 13,08 Km2 578 m