Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 8,50 Km2
Altitud 991 m
Població (a 01-01-2020) 134 h
Litoral No
Capital Tírvia
Distància -
Codi ajuntament 2522130008

Divisió territorial postal

  • 25595

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 252213 00 00 0 00 Tírvia
Entitat singular 252213 00 01 7 00 Tírvia - 55 60 115
Nucli 252213 00 01 7 01 Tírvia - 54 60 114
Disseminat 252213 00 01 7 99 Disseminat de Tírvia - 1 0 1
Entitat singular 252213 00 03 8 00 Bana, la - 5 8 13
Disseminat 252213 00 03 8 99 Bana, la -Disseminat- - 5 8 13
Entitat singular 252213 00 04 3 00 Terveu - 3 3 6
Nucli 252213 00 04 3 01 Terveu - 3 3 6
Disseminat 252213 00 04 3 99 Disseminat de Terveu - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 252213 01 Bana, la Caseria
Unitat població 252213 02 Terveu Caseria
Unitat població 252213 03 Tírvia Vila
Unitat població 252213 04 Xalets, els Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 35 Tremp
Divisió territorial educativa DE06 Lleida
Regions sanitàries RS01 Lleida
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP15 Pallars Jussà-Pallars Sobirà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT03 Lleida
Divisió territorial de medi ambient MA07 Alt Pirineu i Aran
Oficina comarcal OC26 Pallars Sobirà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 26 Pallars Sobirà
Àmbit territorial de planificació AT07 Alt Pirineu i Aran
Província 25 Lleida
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 252213 Tirvia
  • Després: 252213 Tírvia
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP15 Pallars Jussà-Alta Ribagorça-Pallars Sobirà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 8,80 Km2 991 m
  • Després: 8,50 Km2 991 m
2002-01-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT05 Ponent
  • Després: AT07 Alt Pirineu i Aran